KURSUSFORLØB

SammenSpillet baserer sig primært på kooperative brætspil. Det betyder at deltagerne ikke skal spille imod hinanden, men derimod vinde over spillene sammen.

Forløbet tager udgangspunkt i jer og kan tilrettelægges så det varer 3-4 timer eller flere dage, hvis I ønsker det. Under forberedelsen skal jeg vide noget om jeres roller og funktioner i virksomheden eller projektgruppen. På den baggrund vælger vi nogle brætspil, der vil appellere til jer, give jer udfordringer og anledninger til succesoplevelser sammen.

Jeg starter med en kort præsentation af, hvad vi skal igennem, og hvordan I får mest ud af forløbet. Herefter får I lejlighed til at spille en række kooperative brætspil som trækker på forskellige evner. Jeg præsenterer hurtigt reglerne før hvert spil og hjælper jer løbende. Efter de enkelte spil evaluerer vi jeres præstation og tager en velinformeret snak om, hvordan I fungerede sammen, og hvad vi kan justere for at I bliver endnu stærkere. Afslutningsvis perspektiverer vi dagens erfaringer til jeres hverdag, så I bliver klædt bedre på til sammen, at møde de udfordringer et moderne arbejdsliv bringer.

I vil blive skarpere på jeres kollegaers og egne styrker, for på den måde at kunne trække bedre på hinanden i en professionel sammenhæng. I vil også få en rigtig hyggelig og sjov dag sammen. Alle brætspillene er kommercielle og derfor lige så meget udviklet til at underholde som at uddanne, men vi udvælger dem og giver dem en vinkel, der gør dem stærkt relevante for at styrke en gruppe som har fælles mål og udfordringer.

Kurser kan afholdes på dansk eller engelsk.